SATAN

Satan ondersteunt graag personen, bedrijven en organisaties die zich inzetten voor een wereld zonder bijgeloof, waarin meer gekeken wordt naar ontwikkeling, overeenkomsten, mogelijkheden en samenwerking dan naar traditie, "vroeger", verschillen en rigide regels en normen en waarden.

Die ondersteuning kan verschillende vormen aannemen. Aan de ene kant kan een analyse gemaakt worden van de overtuigingen van de persoon of het bedrijf of organisatie, en in hoeverre die overtuigingen hinderlijk zijn in de ontwikkeling van de persoon, bedrijf, organisatie. Behalve overtuigingen zijn er nog diverse andere goede trefwoorden die dat aangeven waar velen last van hebben bij verdere ontwikkeling en ontplooiing en levensgeluk: wereldvisie, toekomstvisie, normen, waarden, regels, tradities, methoden, rituelen, gedragingen. Satan vat dit alles samen in het eenvoudige woord "overtuigingen".

In samenwerking met de klant wordt een stappenplan opgezet om de overtuigingen zodanig aan te passen dat er meer logica uit spreekt en dat de klant zich er verder mee kan ontwikkelen op zoek naar ontplooiing, vrede, rust, efficiŽncy, effectiviteit en natuurlijk winst.

In alle gevallen is een voorbespreking van minimaal 2 uur vereist. Indien nodig, zullen daarvoor ook de reiskosten in rekening gebracht worden.

Tarief werkzaamheden: € 100,= per uur
Reiskosten: € 0,28 per kilometer.

Bij opdrachten van meer dan € 2.000 dient 50% van het bedrag vooruit betaald te worden.

Satan kan de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

  • Inventarisatie en analyse van problemen
  • Schrijven van plannen en rapporten
  • Brainstorming
  • Diversen consultancy
  • Projectmanagement
  • Onderzoek, documentatie, bronnenonderzoek, research

Copyright (c) 2003-2010 Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: SATAN
Homepage
Werk
Links