SATAN

Links naar websites waarin veel te lezen is over onjuistheid, onredelijkheid, onmogelijkheid en onaanvaardbaarheid van geloof, sprookjes en afgoderij.

Onderdelen


Heilige teksten     (Naar boven)

Skeptic's Annotated Bible De gehele bijbel, regel na regel, van commentaar voorzien.

Skeptic's Annotated Quran De gehele Koran, regel na regel, van commentaar voorzien

I love god Een uitgebreide verzameling van heilige teksten van de grote religies: Baha'i, Boeddhisme, Christendom, Confucianisme, Hindoeïsme, Islam, Jaïnisme, Jodendom, Shinto, Sikhisme, Taïsme, Zoroastrisme. In diverse bestandsformaten, zoals HTM en PDF.

Internet Sacred Text Archive Een uitgebreide verzameling van heilige teksten van religies en stromingen, landen, maar ook van fictie. CommerciŰle aanpak: de teksten zijn (vrijwel allemaal) online te bekijken, maar om ze in ÚÚn keer te zien kunnen ze op CD geleverd worden.

Atheïsme     (Naar boven)

De Vrije Gedachte Vereniging van vrijdenkers, met een athe´stisch humanistische levenshouding, gekenmerkt door rationeel denken, onderzoeken van de werkelijkheid en moreel handelen.

Amerikaanse atheïsten Een goed antwoord op de vraag hoe atheïsten zich kunnen verenigen.

SecularWeb Ongelovigen geloven niet, maar ze zoeken wel naar waarheid, kennis en tolerantie.

AtheismWeb Verzameling van argumenten, kennis en teksten betreffende het atheïsme.

Positive Atheism Niet geloven is niet negatief.

Skepsis Niet zozeer atheïstisch, alswel zeer sceptisch tegenover geloof en overtuiging.

Filosofie en religie Discussies en artikelen over religie, onder andere over ontmaskering van allerlei mythes over ongelovigen.

NEEligie Artikelen over atheisme en religie, met ook comics en filmpjes. Linkt door naar Engelstalige website NOligion.com

Over het geloof     (Naar boven)

Grote religies Informatie over de grote religies.

Stromingen Informatie over vele stromingen in de grote religies.

Leren over religie Overzicht van informatie over geloven en niet geloven.

Science & Religion Een overzicht bij Yahoo over geloof en religie.

Religie en spiritualiteit Een overzicht bj Track.nl over geloof en religie.

Nadenken, of juist niet     (Naar boven)

Darwin Awards Een website die overtuigend aantoont hoe dodelijk het is om niet na te denken.

TechTales Systeembeheerders merken elke dag wat er gebeurt als mensen maar wat doen, niet nadenken, niet leren.

Copyright (c) 2003-2010 Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: SATAN
Homepage
Werk
Links