SATAN

Satan is het Samenwerkingsverband Atheïsten Tegen Afgoderij Nederland. Het samenwerkingsverband heeft enkele handelsnamen:
SATANSamenwerkingsverband Atheïsten Tegen Afgoderij Nederland
DUIVELDienstverlening Uitblinkend In Verstand En Logica
DAIMONDienstverlening Aan Intelligente Meedenkende Ondernemende Nederlanders
BeDienBeredeneerde Diensten

Satan ziet als reden van bestaan en wijze van werken: het bestrijden van geloof (al dan niet in relatie met een religie), sprookjes, afgoderij en de door deze zaken ontstane misstanden. Het verlenen van diensten als advies, onderzoek en projectleiding aan ondernemende mensen en bedrijven op basis van feiten, het verstand en de logica. De dienstverlening is beredeneerbaar, wetenschappelijk, humanistisch en liberaal.

Het moge duidelijk zijn dat Satan niets met satanisme of duivelsaanbidding te maken heeft. Integendeel, Satan is evenzeer tegen satanisme en duivelsaanbidding als tegen elke andere vorm van geloof in bovennatuurlijke zaken. Satan is er van overtuigd dat men in het leven meer en betere kansen en mogelijkheden krijgt als men het eigen doen en laten baseert op verstand, logica en beredeneerde acties en motivaties.

Satan ondersteunt graag personen, bedrijven en organisaties die zich inzetten voor een wereld zonder bijgeloof, waarin meer gekeken wordt naar ontwikkeling, overeenkomsten, mogelijkheden en samenwerking dan naar traditie, "vroeger", verschillen en rigide regels en normen en waarden.

Lees meer over het werk dat Satan voor u kan doen. Verder is er een kleine verzameling links waarin verwezen wordt naar websites die duidelijkheid verschaffen over geloof, sprookjes en afgoderij.


English

A usable translation of the acronyms:

SATANSociety Against Theistic Activities - Netherlands
DUIVELDoing Utmost Intelligent & Valuable Expertise, Lovingly
DAIMONDoing Any Intelligent Moronic Occult Nicknack
BeDienBEnevolent Deity IndEed Nonexistent


Copyright (c) 2003-2010 Wendy G.A. van Dijk
Graag opmerkingen en suggesties. Als u fouten vindt, hoor ik die ook graag.
Stuur een bericht naar: SATAN
Homepage
Werk
Links